חידושים והפתעות

לחתן ולכלה בתפארתא

טלית, גביע קידוש, כוס חתן, פמוטים, כיפות.

כוס חתן