חידושים והפתעות

ברכת העסק לשנה החדשה!

"ברכת העסק" ועכשיו רלוונטית יותר.
שנת כספים חדשה, שנת כיסופים לגאולה.
מכניסים ברכה בכל מקום כל הזמן.