משחקי חברה

משחקי חברה לילדים ונוער

מגוון גדול של משחקי קופסה, רביעיות, משחקי מחשבה, טריוויה: 

אלוף העסקים, עסקה טובה, במעגלי היהדות, טריוויה חנוכה, טריוויה פסח. 

לכל קבוצות הגיל. משחקים לימודיים וחינוכיים.