ראש השנה rosh-hashana

ראש השנה החל בחודש תשרי הוא חג מהתורה ואחד מראשי השנה העבריים. הוא מצוין בימינו כחג יהודי בא' וב' בתשרי. א' בתשרי נחשב במסורת היהודית ליום בריאת האדם, והמלכת הקב"ה על העולם כולו, וליום דין שבו נידון האדם על השנה שעברה ונקבע מה יארע לו בשנה הבאה.

אפשר להשיג אצלנו את כל הנחוץ לשולחן החג ולמצוות המיוחדות של חודש תשרי: שופר, נרתיק לאתרוג, טלית ותיק לטלית, מתנות לחג, כלים לדבש, ברכת הבית, קיטל ליום כיפור.